Procés participatiu

Procés participatiu

.                   ERC Igualada aposta per la democràcia participativa


Des de la secció local d’Esquerra Republicana a Igualada, l’any 2013 vam iniciar un nou projecte anomenat Procés Participatiu Igualada 2013 – 2023, amb l’objectiu de convertir la participació ciutadana en el principal pilar de treball. Per a ERC Igualada, doncs, passar de la democràcia representativa a la democràcia participativa és clau en la gestió del nostre ajuntament. Així, es varen marcar uns objectius per a dur a terme de forma continuada, amb un període de deu anys. Aquests objectius es basen en:

                            – Fomentar la participació en la vida política municipal i el compromís cívic dels veïns d’Igualada.
                            – Fer de la participació una eina accessible per a tothom, evitant l’exclusió digital.
                            – Comprometre’ns a treballar barri a barri, i del barri cap a la ciutat en el seu conjunt, de baix cap a dalt.
                            – Fer que els barris siguin àmbits de vida social i de poder popular, d’educació i d’empoderament social i polític.

Per aquest motiu, ERC Igualada ha creat un CANAL DE PARTICIPACIÓ, en la vida política municipal per fomentar el compromís cívic i millorar la ciutat des de cadascun dels barris amb identitat pròpia; fent-ho amb una DINÀMICA ACCESSIBLE per a tots els veïns, que té en compte l’exclusió digital; i amb el COMPROMÍS DE TREBALLAR CADASCÚ AL SEU BARRI, colze a colze amb el veïnat, per anar resolent, amb la seva dedicació personal, els assumptes que vagin sortint.

D’altra banda, i tot i que des d’ERC Igualada es té en compte l’exclusió digital i, per aquest motiu, no totes les dinàmiques es realitzen des del món 2.0, sí que aquest àmbit també és una eina de treball a l’hora de fomentar la participació. Així, a través d’aquesta web, busquem la interacció amb l’usuari, fer-lo partícep del nostre projecte i facilitar-li al màxim els canals de participació, des de la possibilitat d’enviar comentaris i propostes a través de la secció “contacta”, fins a donar-los l’oportunitat de col·laborar amb nosaltres a través de les diferents sectorials o bé, simplement, assistint a les reunions veïnals.

En aquest sentit, hi ha programades 14 reunions de participació en cadascun dels barris de la ciutat, amb dinàmiques de participació per a què tots els veïns assistents puguin donar la seva opinió i ERC Igualada n’agafi les propostes sorgides. A més a més, i com una eina més de participació veïnal es preveu portar a terme unes 800 enquestes porta a porta, a raó d’una mitjana d’unes 60 en cada barri, amb la voluntat de copsar la opinió directament de tot el veïnat sobre els principals temes de cada barri i de la ciutat en el seu conjunt, amb 5 preguntes amb les quals tothom podrà participar en la priorització de les les propostes del nostre programa electoral.
Per aquest motiu, us animem a participar de la vostra ciutat i a fer-vos sentir en qualsevol de les decisions que es preguin.

FEM JUNTS UNA CIUTAT DE TOTHOM I PER A TOTHOM! VIVIM JUNTS, DECIDIM JUNTS